Агенция за преводи и легализация Артел-22 ЕООД


Агенция за преводи и легализация Артел-22 ЕООД, city of Sofia | Bank Services

Преводи на над 30 езика! Агенция Артел-22 ЕООД е специализирана агенция за преводи и легализация на документи и в частност в сферата на административно-правните услуги.
Агенция Артел-22 ЕООД извършва  заверки и легализации на  документи от български и чужди учреждения във всички министерства, ведомства, консулски служби и  държавни  институции на територията на  Република  България.
Преводаческа агенция АРТЕЛ-22 ЕООД, извършва писмени преводи на различни документи, включващи: общински документи, дипломи и сертификати издавани от училищата и висши учебни заведения, правна документация, финансова документация, тръжна документация, строителство, бизнес документация, медицинска документация, интернет платформи, сайтове, онлайн каталози и др.
Агенцията предоставя следните услуги:
1. Писмени преводи в различни области 2. Устни преводи 3. Легализация на документи