vip

Курс Excel Advanced - целият Excel в един курс, безплатен учебник , сертификат

Price
260 lv
30.08.21
city of Plovdiv
Software
Level
Listing by
Business

Безплатно към курса получавате 900 минути видео уроци и 100 задачи! Преподавателя е сертифициран от Microsoft, с доказани знания и умения. MOS Master. Записване без капаро, по телефон.

Позволете да Ви вдъхновим да работите с Excel, Pivot, Vlookup, формули и функции... Знаете ли, че Excel сам следи важните данни, взима решения и анализира огромни таблици за секунди? Excel ще извърши сложни анализи вместо вас и ще обобщи данните ви. Визуализирайте с различни опции за обобщаване, за да ги сравните и да изберете таблица, която показва данните най-добре. Excel ще препоръча диаграми и графики, които най-добре визуализират данните ви.

Подходящ за хора, които ежедневно ползват Excel и искат да задълбочат познанията си, като търговци, мениджъри, счетоводители, ТРЗ, аналитици, финансисти, финансови анализатори и др. Както и за хора, които искат да систематизират Excel знанията си. Подходящ е и за студенти.

Продължителност: 8 непоредни вечери от 18:30 или 5 дни събота/неделя от 9:30 или 14:30.

Хорариум: 50 учебни часа = 25 часа присъствено обучение + 25 часа самостоятелна практика.

Учебни материали: безплатен учебник от 100 страници.

Бонус: неограничен достъп до тайна Facebook група за безплатни консултации.

Сертификат: на успешно завършилите курса и справили се с всички упражнения се издава валиден в ЕС сертификат. Възможно е издаване на сертификат и на английски език.

Предимствата да води Microsoft Certified Trainer

Сертифицираният от Microsoft преподавател е както с доказани знания и умения, така и е обучен да преподава по официалната методика на Microsoft. За да се защити MCT се преминава през серия от обучения по IT умения, умения за преподаване и тънкостите на Excel. Ежегодно се подновява сертификацията с успешното взимане на тестове и сложни оучения. Основното предимство е индивидуалният подход към всеки проиблем и задълбоченото познаване на продуктите и инструментите.

Водещ: Камен Мицев има огромен преподавателски опит с Excel от десетки хиляди часове от 1999г. От 2009. е Сертифициран Microsoft преподавател (MCT). Като сертифициран Excel Specialist от 2001г. и MOS Master от 2007г. води предимно корпоративни обучения в цялата страна. Под вещото му ръководство ще овладеете и най-сериозните тънкости на Excel.

Методика на преподаване: интензивно обучение в мултимедийна зала от MCT (сертифициран от Microsoft обучител) с дългогодишен опит, по официалната методика на производителите. Обучението е интензивно и групите са малки, за да осигурим лично отношение за всеки. При 5-6 заявки договаряме удобна за всички начална дата. Обадете се сега, много вероятно е останалите желаещи да чакат точно Вас, за да стартираме.

Програма на курса

1. Представяне на данните в Excel Advanced. Форматиране на таблица, списък, обект таблица, Data Model. Въвеждане и оформяне на различни видове данни, текст, цифрови данни, формули. Най-чести грешки при представяне на данни. Валидиране на данни. Серия от данни. Копиране на данни, формули и формат на клетки.

2. Формули, основни действия. Въвеждане и редактиране на формули. Одитиране на формули и функции. Техники за лесно откриване на грешки. Пресмятане с коефициенти, търговска отстъпка, валутен курс, ДДС. Функции. Въвеждане на стандартни функции, аритметични, статистически, финансови функции. Приложение на функциите. Вложени функции, одитиране на сложни формули с вложени функции.

3. Представяне на данни в отделни работни листове. Управление на работни листове, сумиране и консолидиране на данни. Следене на данни, условно форматиране. Създаване и редактиране на условно форматиране. Техники за визуализиране. Диаграми, блок схеми, графични обекти. Бързо оформяне и редактиране на графични обекти.

4. Функции за работа с текстове. Приложение на текстовите функции. Условия с логически функции и логически променливи. Следене на няколко условия. Приложение на логическите функции за пресмятане и следене на данни. Изкуствен интелект в Excel. Комбиниране на данни от различни таблици с VLOOKUP и сродни функции. Най-чести грешки при сложни функции.
5. Автоматизиране ежедневната работа с Excel. Макроси. Видове макроси. създаване и редактиране на макрос. Отпечатване на данни и таблици. Настройка на печат. Отпечатване на диаграми и сложни таблици. Бързи методи за печат на зададена област. Импортиране на данни. Съвместна работа с няколко файла и с други офис програми.

6. Специфични методи за търсене на решение и анализ. Обеми от данни. Списъци, филтриране, сортиране. Изисквания за създаване на списък. Сложни филтри и комбиниране на инструменти и функции във филтрите. Анализ на данни с Pivot таблици и Pivot диаграми. Изисквания за Pivot. Настройка и редактиране на Pivot таблици и диаграми.

7. Практикум със сложни функции и инструменти: Vlookup, Hlookup, Index, Match, Randbetween, Count, Counta, Countif, Countblank, Sumif, Sumifs, Networkdays, Workday, Weekday, Weeknum, Left, Right, Mid, Len, Text, Concatenate, Value, Isnumber, Isna, Iserror, Iferror, Data Validation, Data Custom Formatting, Format Cells, Conditional Formatting, Password Protect Sheet, Protect Workbook, Macro Recorder, Macro Editor, Get External Data, Name Manager, Define Name, Formula Auditing, Watch Window, Format As Table, Text To Column tool, Remove Duplicates, Filter, Text Filter, Number Filter, Color Filter & Sort, Pivot Table, Pivot Chart, Slicer, Timeline.

Имаме много натрупан опит и го споделяме с Вас

В Мицев център годишно организираме над 50 курса в Пловдив и региона. Нашите курсисти успешно се реализират на пазара на труда и ефективно прилагат наученото в курсовете. Обучаваме служители на десетки големи предприятия и фирми в цяла България. Регулярно организираме семинари, някои от които са напълно безплатни.

Views: 129