Семеен консултант по затруднения, свързани с комуникацията между родители и деца

Семеен консултант по затруднения, свързани с комуникацията между родители и деца

Price
50 lv
13.08.19
city of Sofia
Work with the Health Fund
No
Listing by
Business

Семеен консултант по затруднения, свързани с комуникацията между родители и деца; Психологически консултации при детско - юношески емоционални и поведенчески проблеми, предполагаема употреба на психоактивни/наркотични/ вещества и др. ; Психологическо подпомагане за високи постижения в училище, индивидуален спорт, изкуство и др. ; Психологическо консултиране при трудности в постигане автономизация/отделяне от влияние на родителите (за пълнолетни); Kонсултации за разбирането и взаимоотношенията в партньорската двойкa; Психологически изследвания - индивидуални, семейни; Определяне нивото на риск от формиране на зависимости при юноши/при регистрирана употреба на марихуана/ - изпреварващи превенции; Изследване взаимоотношения в семейства и партньорски двойки и подпомагащо консултиране. Д - р Юри Кацаров GSM 0889744248 URL: www. yuri - katsarov. com

Views: 146