Психолог

Price
50 lv
28.11.19
city of Sofia
Speciality
Work with the Health Fund
No
Listing by
Private
Психологически консултации за деца и възрастни. Занимания с деца със СОП - аутизъм, хиперактивност, дислексия на развитието в ранна детска и детско-юношеска възраст.
Views: 59