Почистване на орехи от черупка на фотосепаратор

Price
Negotiable
Listing by
Private

"СортБГ"ООД предлага машини за почистване и сортиране на орехови ядки и извършва услуги - почистване на орехови от черупка. Вече натрошените орехи се подават на вибро пневмо маса за първично разделяне по относително тегло - разделяне на четири фракции. При сортирането по тегло е възможно да се отдели леката фракция на черупката от тежката ядка. Всяка една фракция се подава на фотосепаратор, където може да се раздели черупката от годната ядка, може да се сортира годната ядка по цвят. Само с помощта на фотосортираща машина е възможно разделяне на черупката и на най-дребната фракция. Комбинацията от двете машини позволява почистване от черупка на 99, 99 % и сортиране на ядката по цвят. Предлагаме безплатно тестово сортиране на Вашия продукт в Нашата база.

Views: 512