Поземлен имот 4285 кв.м. в Промишлена зона

Price
€100000
17.10.19
city of Blagoevgrad
Area
4285 m2
Features
Listing by
Business
Listing Type
sell

Studio4.marketing предлага за продажба поземлен имот в местността Авганцов чифлик - Промишлена зона на Благоевград – близо до Бирена фабрика. Предмет на продажба са три съседни имота с обща площ от 4285 м2, образуващи имот със сравнително правилни форми:

Парцел 382 м2 (урбанизирана територия) за "друг вид застрояване". Достъпът до имота е по улица "Вихрен" - без трайна настлка, но в добро проходимо състояние. Ток и вода има в съседния имот.

Парцел 1202 м2 (урбанизирана територия) за "друг вид застрояване", заедно с другия имот образуват почти квадратен имот, подходящ за построяване на производствена сграда / цех.

Земеделска земя 2701 м2, с начин на трайно ползване "нива", попадаща заедно с другите два парцела, в СМФ (Смесено многофункционална зона) - за производствени, складови, търговски, офис помещения др.) с параметри на застрояване: плътност = 70%, кинт 2.5, височина до 15 метра.

Посочената цена е обща и за трите имота. Теренът е равнинен, този имот дава изключителната възможност за реализиране на различни инвестиционни проекти!

Views: 770