Английски език в психологията и психиатрията, city of Sofia | Language Courses

Английски език в психологията и психиатрията

Price
23 lv
07.05.23
city of Sofia
Level
Language
Listing by
Business

Примерни теми от общи 45:

1.Психология

2.Централна нервна система

3.Периферна нервна система

4.Мозък

5.Възприятия и усещания

6.Биологичен ритъм

7.Съзнание

8.Памет

9.Емоции и стрес

10.Структурализъм, функционализъм, бихейвиоризъм

11.Гещалт психология

12.Видове психология:когнитивна, психодинамична, социална, клинична,

емоционална, хуманистична, здравна, културна, образователна, съдебна, невропсихология, организационна и трудова, криминалистична, спортна.

13.Психотерапия

14.Ментални проблеми

15.Проучвания

16.Лечение

17.Образование, кариера и развитие

Онлайн курсовете се водят от преподавател в директна онлайн връзка, като се предоставя възможност на курсиста да избира оптималната за него платформа от тези, с които работи центъра.

Предвижда се възможността за хибриден модел на обучение за индивидуалните курсове-онлайн курс с право на присъствени консултации.

Присъствените консултации следва да се провеждат при спазване на всички хигиенни мерки и законови изисквания за безопасност.

Стараем се да се придържаме към индивидуалния подход и прецизираме материята спрямо професията.

Продължителност: 40 уч.ч

Форма: индивидуално обучение

ЗАБЕЛЕЖКИ :

- В цената не са включени учебници.

- Индивидуално обучение: 23 лв/учебен час.

- 1 учебен час= 45 мин.

Views: 119