vip
Юридически английски език в криминологията и кримналистиката, град София | Езикови Курсове

Юридически английски език в криминологията и кримналистиката

Цена
750 лв
18 март
град София
Обява от
Фирма

Примерни теми от общо 45:

1.Криминология

2.Кражба

3.Кражба на самоличност

4.Престъпления против собствеността

5.Наркотици

6.Насилие

7.Злоупотреба

8.Убийство

9.Длъжностни престъпления

10.Организирана престъпност

11.Тероризъм

12.Описание на заподоздрян

13.Престъпление.Дефиниция

14.Корени на престъпността и влияние на обществото върху личността

15.Личностни и ментални разтройства

16.Теории, свързани с престъплението

17.Превенция

18.Приложимо право

19.Национално законодателство

20.Местопрестъпление

21.Събиране на доказателства

22.Разпит

23.Криминалистика

24.Досъдебно производство

25.Прокуратура

26.Защита

27.Присъда

28.Лишаване от свобода

29.Реабилитация

30.Престъпността сред непълнолетните

31.Интерпол

Посещения: 4668