Хоризонтално сондиране, Безизкопни сондажи, Безтраншейно стро­и­тел­ство на тръбопроводи

Договаряне
Обява от
Фирма
Тип Обява
предлага

Сондажно Строителство ООД - Пловдив

Безтраншейното стро­и­тел­ство на тръбопроводи чрез управляемо хоризонтално сон­ди­ра­не (HDD). Безизкопният метод е високо ефективен, а не рядко и единствено приложим при преминаване под главни град­ски, скоростни и релсови пътища, както и под реки. Методът Управляемо Хоризонтално Сондиране (УСХ) е ико­номи­чески изгоден поради високата про­из­во­ди­тел­ност, точност и кратки срокове за пускане в експлоатация. Безизкопните технологии се развиват като алтернативни методи на открития способ за изграждане и реконструкция на подземните комуникации. Прилагането на тези технологии има много преимущества пред открития способ, а в някои случаи са единственият възможен метод за изпълнение на проектите.

Прилагането на машини за управляемо безтраншейно изграждане на про­дук­топроводи не затруднява тра­фика на автомобили както и не нанася вреди на околната среда. Сондажно Строителство ООД - Пловдив разполага с най-модерната технология и модерно техническо оборудване в съв­ременното строи­телство на инфра­структурните проекти.

Посещения: 156