ФОХЕЛ БУРГАС компютърно обучение. Курс WINDOWS, WORD, INTERNET 08.01.2010; Съб.нед.- 09.01.2010-45 у

66 лева
ФОХЕЛ БУРГАС компютърно обучение. Курс WINDOWS, WORD, INTERNET 08.01.2010; Съб.нед.- 09.01.2010-45 у
Обява от
Частно Лице
Тип Обява
предлага

Курс компютър Бургас. Провеждаме обучение на курсисти, получили ваучери от Агенцията по заетостта. Провеждаме групово и индивидуално обучение по Win XP, Word, Internet. Предлагаме дневни и вечерни курсове. Издаваме лицензиран сертификат.

Групово обучение - 45 уч.ч. – 66 /2 х 35/ лв. Продължителност 3 седмици /15 работни дни/, 3 уч.ч.по 40 мин.на ден.По време на курса може да се доплатят 22 лева и курсистът да продължи с 12 уч.ч. обучението си и по EXCEL.

Индивидуално обучение- препоръчваме 30 уч.ч. Цена 5, 50 лв/уч.ч.от 40 мин. Обучението се провежда по график и интензивност, съобразени с курсиста.

Посоченият обем часове са достатъчни за знания, които могат веднага да се приложат и същевременно да се надграждат самостоятелно в практиката или чрез допълнителни часове във ФОХЕЛ.

Бонуси: Безплатна книжка-справочник /записки на преподавателя/; безплатни самостоятелни упражнения без участие на преподавателя; безплатни консултации при затруднения в бъдещата работа

Качеството е в традицията! ФОХЕЛ е с 12-годишна практика в компютърното обучение. Лицензиран е от Национална агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ към Министерски съвет на Р. България /лицензия № 200612377/.

Издаваме лицензиран сертификат.

Повече информация ще получите на www.fohel.net

Посещения: 58