Фирма предлага услуги в област екология

Цена
Договаряне
Вид консултация
Обява от
Частно Лице

Фирма ЕКО ГАРАНТ, предлага услуги на фирми и граждани, в област екология, съобразно европейските норми. Оказва помощ в проблемите, свързани с повишените изисквания на законодателството за опазване на околната среда, водите и здравето на хората. Спестява на клиентите неудобството от бюрократично-административна загуба на време.

- получаване на разрешителни, изисквани от екологичното законодателство

- работни листи за отпадъци

- регистрационни документи

- преценка за необходимост от ОВОС

- годишни отчети за отпадъци

- водене на отчетни книги

- доклади за собствени, периодични измервания


Посещения: 68