Финансов консултант

Договаряне
Обява от
Фирма
Тип Обява
предлага

Вашите задачи и отговорности:

- Активно представяте дейността и услугите на компанията пред потенциални и настоящи клиенти
- Извършвате директни продажби на финансовите продукти на компанията
- Следите за спазването на договорните отношения от страна на клиентите

Като Кредитен консултант ВИЕ:

- Рекламирате финансовите продукти на компанията пред потенциални и настоящи клиенти;
- Извършвате директни продажби на финансовите продукти на компанията;
- Създавате дългосрочни отношения с клиентите и се грижите за обслужване на предоставяните продукти;
- Сами планирате и организирате времето си и личните ангажименти
- Имате индивидуално въвеждащо продуктово и търговско обучение
- Следвате ясна система за кариерно израстване

От Вас очакваме:

- Позитивност, ведрост, вежливост;
- Амбициозност, мотивираност и иновативност, ориентираност към постигане на високи лични резултати;
- Коректност, лоялност и дисциплинираност;

От нас получавате:

- Възможност сами да планирате и организирате ангажиментите и времето си;
- Постоянна и навременна подкрепа от Вашия пряк ръководител;
- Най-вискоките комисионни в сфреата.

Посещения: 30