Физическа и Персонална vip охрана-Габрово-Севлиево-Трявна-МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП

Физическа и Персонална vip охрана-Габрово-Севлиево-Трявна-МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП

Цена
Договаряне
26.09.18
град Габрово

„Метал секюрити груп” еоод предлага:

Физическа охрана:

-Професионална физическа охрана на обекти, която включва организацията и провеждането на комплекс от мероприятия по обезпечаване охраната на материални ценности и хора в обекти;

-Осигуряване на обществения ред на територията на охранявания обект и прилежащите му райони;

-Документален и фейс-контрол на служителите/рабо тниците, клиенти и посетители на охранявания обект;

-Обход на територията на обекта с периодичен оглед на труднодостъпните участъци;

-Недопускане опитите за кражби на материални ценности, а също и за непозволен износ на документи и имущество от територията на охранявания обект;

-Техническа защитеност на обект / видеонаблюдение, контрол на достъпа и др./ Персонална vip охрана:

-Събиране на информация за възможните заплахи за живота и здравето на клиента и неговото обкръжение; -Изработване на концепции и препоръки по осигуряване сигурността на Клиента;

-Създаване на необходимата система от служебна документация, регламентираща охраната на Клиента; -Организиране работата на охраната.

Централен офис в гр. Габрово, ул. „Стефан Караджа“ № 3 ; тел. : 066 / 800 121 и 066/ 80 69 62 и

офиси в :

- гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ № 87 ; 0879 80 38 82

- гр. Трявна, ул. „Бачо Киро“ № 10 ; тел.: 0879 66 95 74 www. metalsod.com

Силните избират силни партньори!

Посещения: 168