УЧЕБЕН ЦЕНТЪР " РИК "-гр.Добрич-офис на Автошкола"Кали"гр.Варна

Договаряне
Заплащане на вноски
Осигурени материали
Обява от
Фирма
Тип Обява
предлага

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР "РИК" гр. Добрич -ул. "Ген. Киселов "1 ет. 5, кабинет 505, /ДЗИ/,

НА ВНИМАНИЕТО НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ

НА ТРАНСПОРТНИ ФИРМИ ЗА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ ! !

КАРТА НА ВОДАЧА ! ! !
КУРС за обучение на водачи за придобиване на КАРТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ВОДАЧА.

-ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ за професионални водачи

* категории Д1, Д1+Е, Д, Д+Е, придобити преди 10.09.2008г.,

* категории С1, С1+Е, С, С+Е, придобити преди 10.09.2009г.

-НАЧАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА за всички водачи, придобили правоспособност

* след 10.09.2008г.-за категории Д, Д+Е, Д1, Д1+Е

* след 10.09.2009г.-за категории С, С+Е, С1, С1+Е

К У Р С О В Е за :
* ПСМ: багеристи, фадромисти, грейдер, асфалтополагащи , фреза и др.;

* ЧЕЛЕН ТЕЛЕСКОПИЧЕН ТОВАРАЧ;

* КРАНИСТИ, АВТОКРАНИСТИ И АВТОВИШКИ ;

* ЕЛЕКТРОКАРИСТИ И МОТОКАРИСТИ ;

* ADR - ОПАСНИ ТОВАРИ ;

* МЕХАНИК ПО АВТОТРАНСПОРТА ;

** КУРС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА РЪКОВОДИТЕЛИ ! ! !

ВЪЗМОЖНО Р А З С Р О Ч Е Н О ПЛАЩАНЕ ! ! !

ПРИ ГРУПИ ПО ДОГОВАРЯНЕ ! !

Посещения: 345