Тази обява не е активна! Намери подобни обяви в Хотели, град София, град Център.
УС на СБЖ обявява КОНКУРС за отдаване под наем - град София | Хотели

УС на СБЖ обявява КОНКУРС за отдаване под наем

Цена
Договаряне
24.10.18
град София
Обява от
Частно Лице
Тип Обява
предлага

УС на СБЖ обявява КОНКУРС за отдаване под наем


Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Съюз на българските журналисти“/СБЖ/, обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти и съпътстващото към тях оборудване :

I. Адрес на организатора на конкурса: гр.София, ул.“Граф Игнатиев“ № 4, ет.2, тел: 02/987 28 08, УС на СБЖ.

II. Предмет на конкурса, отдаване под наем за срок от една година до три години / по решение на ОС на СБЖ е възможно и за по дълъг срок/, следните обекти собственост на СБЖ, в това си състоянието в което се намират, а именно:

1. В гр.София, ул.Граф Игнатиев“ № 4, две стаи на третия етаж с площ от 30 кв.м. при първоначална месечна конкурсна минимална наемна цена от 600 /шестотин/ лева.

2. В гр.София, ул.Граф Игнатиев“ № 4, търговска част /бар и кухня/ с площ от около 10 кв.м. , като част от Клуб „Журналист“ на първи надпартерен етаж с площ от 218 кв.м. при първоначална месечна конкурсна минимална наемна цена от 250 /двеста и петдесет/ лева.

3. В гр.София, ул.Генерал Паренсов“ № 28, гараж в двора, със застроена площ от 14.00 кв.метра, при първоначална месечна конкурсна минимална наемна цена от 200 /двеста/ лева.

4. ХОТЕЛ "ЖУРНАЛИСТ" БЛОК 2 /две/ - монолитна сграда на единадесет етажа, със застроена площ 360 кв.м., разгъната застроена площ 5 128, 60 кв.м., състоящ се от: 90 броя хотелски стаи със самостоятелен санитарен възел и балкон с изглед към морето, заседателни зали /Зала "Мецанин", "Битов кът", Зала "XI стаж"/, две асансьорни клетки и котелно; в партерен етаж - рецепция, фоайе, коридори, ДНЕВЕН БАР "МЕЦАНИН" със застроена площ 260 кв.м.; ПАРТЕРНИ МАГАЗИНИ с площ 100 /сто/ кв.м, находящи се на територията на "Международен дом на журналиста", намиращ се в к.к."Златни пясъци”, гр. Варна.при първоначална месечна конкурсна минимална наемна цена от 12 000 /дванадесет хиляди/ лева, без ДДС.

5. РЕСТОРАНТ "ДИОГЕН" - ДО БЛОК 2/две/, със застроена площ 181 кв.м., ведно със склад и санитарен възел, находящи се на територията на "Международен дом на журналиста", намиращ се в к.к."Златни пясъци”, гр. Варна.при първоначална месечна конкурсна минимална наемна цена от 400 /четиристотин/ лева, без ДДС.

6. КАФЕ-АПЕРИТИВ "МОРЕ", със застроена площ 49, 5 /четиридесет и девет цяло и петдесет стотни/ кв.м. заедно със санитарен възел с площ от 6 /шест/ кв.метра, заедно с прилежащата лятна градина с площ от 180 /сто и осемдесет/ кв.метра, складово производствена база с площ от 16 кв.м., находящи се на територията на "Международен дом на журналиста", намиращ се в к.к."Златни пясъци”, гр. Варна., при първоначална месечна конкурсна минимална наемна цена от 2000 /две хиляди / лева, без ДДС.

7. Почивен дом на СБЖ – “Парк - хотел” с площ 7 590 кв.м., намиращ се в гр.Варна, к.к.”Чайка” и представляващ хотелска част /масивна триетажна сграда/ със застроена площ 765 кв.м. и разгъната застроена площ 2 296 кв.м., състоящ се от 44 стаи; ресторант /двуетажна масивна сграда/ със ЗП 270 кв.м. и РЗП 540 кв.м.; гараж /едноетажна метална сграда/ със ЗП 102 кв.м.; стаи за персонал със ЗП 63.25 кв.м. и тенис-корт на площ от 480 кв.м., при първоначална месечна конкурсна минимална наемна цена от 3000 /три хиляди / лева, без ДДС.

8. “Творчески дом на Съюза на българските журналисти” – гр.Банкя, ул.”М.Горки” № 4, представляващ масивна триетажна сграда със ЗП 340.80 кв.м и РЗП 1 022.40 кв.м., състояща се от сутерен, партер и хотелска част на два етажа; масивна четириетажна сграда със ЗП от 417 кв.м. и РЗП 1 668 кв.м., състояща се от хотелска част на три етажа и приземен етаж и ресторант с кухня към същата сграда със ЗП от 488.50 кв.м.; два гаража, построени северно от всяка от сградите със ЗП от 78 кв.м., изградени върху терен /имот/ с площ от 14 000 кв.м. , по плана на гр. Банкя, при първоначална месечна конкурсна минимална наемна цена от 10 000 /десет хиляди / лева, . без ДДС.

9. В Курорт „Язовир Батак”, местността „Дъното”, Община Батак, следните недвижими имоти: 1.Масивна двуетажна сграда с вилно предназначение със застроена площ от 185 кв.м. 2. Масивна двуетажна сграда с вилно предназначение със застроена площ от 185 кв.м.3. Масивна двуетажна сграда с вилно предназначение със застроена площ от 190 кв.м.4.10 броя бунгала с вилно предназначение. при първоначална месечна конкурсна минимална наемна цена от 600 /шестстотин / лева, без ДДС.

III. Кандидатите за наематели изпращат на адреса на организатора, в запечатан плик /с отметка на него „участие в конкурс“/, своите предложения за наемната цена за дадения обект. Необходимо е да представят и доказателства за своята професионална способност и квалификация, финансовата си и икономическа обезпеченост като търговски субект.

IV. Критерии за подбор и оценка на кандидатите от възложителя: най висока предложена цена и икономически най-изгодно предложение, по критерии: професионална способност и квалификация на кандидата , финансова и икономическа обезпеченост на кандидата, гаранционен депозит или банкова гаранция, референции за упражняваната дейност.

V. Краен срок за подаване на офертите за участие в конкурса до 17.00 ч. на 08.11.2018 год.

VI. Конкурсът ще се проведе на 09.11.2018 г., от 14 часа, на която дата и час, ще се отварят постъпилите оферти и ще се извърши класация на подадените оферти.

VII. Останалите условия на наемния договор се договарят отделно. След класация на кандидата и при постигнато съгласие по тези допълнителни условия се сключва наемен договор между страните.

VIII Всеки кандидат е длъжен да извърши оглед на обектите за запознаване с тяхното състояние по тяхното местонахождение: до 7.11.2018 год.от 10.00 ч.до 17.00 ч., при предварителен уговорен час на телефони: гр.Варна – г-жа Галина Димитрова, тел: 0878912482; гр.Батак, г-н Иван Векилов, тел: 0898483653; гр.Банкя, г-н Красимир Денински, тел:0896747853.


ОБЯВАТА И ВСИЧКИ УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА СА ПУБЛИКУВАНИ НА СТРАНИЦАТА НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ - http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=40668

Посещения: 123