Тази обява не е активна! Намери подобни обяви в Стоки / Продукти, град Русе.
Дунавска сървейорска компания оод - Вашият сигурен партньор, град Русе | Стоки / Продукти

Дунавска сървейорска компания оод - Вашият сигурен партньор

Цена
Договаряне
Обява от
Фирма
Тип Обява
предлага
Състояние
използвано
Доставка
продавача

Дунвска Сървейорска Компания ООД извършва услуги по независим стоков контрол за нуждите на търговци / вносители/ износители; производители; транспортни и спедиторски организации; митнически агенции; товаро-разтоварни и пристанищни терминали; затрахователни компании ; банкови институции :

- контрол на качеството на стоки от всички стокови групи,

- Количествен стоков контрол на насипни, течни, опаковани товари чрез : Draft survey, Ullage survey, Bunker survey, определяне теглото на насипи по обемен метод; теоретично опредемяне на маса; определяне количество по тегловен метод; определяне на количество чрез преброяване и отчитане данните на маркиравката;

- Педпроизводствен, производствен и следпоизводствен контрол;

- Органолептичен анализ и оценка на стоки, суровини и материали;

- Контрол на опаковка и маркировка;

- Контрол по време на съхрание на стоките;

- Контрал по време на товаро - разтоварни дейности и / или по време на експедиране на стокови партиди;

- Аварийни констатации и аварийно комисарство;

- Освидетелстване състоянието на транспортни средтва – състояние и чистота на товарни пространства;

- Помбиране на товарни простравнста : корабни трюмове, товарни автомобили, вагони, контейнери и др.

- Извършване на стокови и икономически оценки и експертизи;

- Контрол на стоки, подлежащи на брак и участие в процедура по бракуване и унищожаване на стоки;

- Контрол и оценка за определяне на липси от естествени фири на стоково – материални запаси;

- Управление на стокови обезпечения по инвестиционни и оборотни фирмени кредити;

- Участие в процедура и / или извършване на инвинтаризация на търговски и промишлени обекти.
Посещения: 166