Уроци по Висша Математика - индивидуално 0877 10 3008

Договаряне
Уроци по Висша Математика - индивидуално 0877 10 3008, град София | Кандидатстудентски
Предмет
Обява от
Частно Лице
Тип Обява
предлага

Индивидуални уроци по ВИСША МАТЕМАТИКА за студенти от всички университети:

Линейна Алгебра:

Матрици;Детерминанти;Обратна Матрица;Ранг на матрица;Системи линейни уравнения;и други.

 • Аналитична Геометрия:
 • Уравнения на права в равнината и в пространството;
 • Криви от втора степен – елипса, парабола, хипербола;
 • и други.
 • Линейно Програмиране:
 • Симплекс метод;
 • Графичен метод;
 • Транспортна задача;
 • и други.
 • Диференциално смятане:
 • Производни;
 • Граници;
 • Изследване на функции.
 • Интегрално смятане:
 • Неопределени интеграли;
 • Определени интеграли;
 • Приложение на интегралите за пресмятане на лица, обеми и дължини на криви.
 • - И други
Посещения: 588