ТРЗ и личен състав

298 лева
Обява от
Частно Лице
Тип Обява
предлага

Начало 26.09.2017

Хорариум 24 уч.часа

Обучението е организирано в 3 (три) модула

• запознаване с нормативна уредба – Кодекс за социално осигуряване, Кодекс на труда, Закон за бюджета на ДОО, нормативни документи по социалното осигуряване

• процедури при назначаване на нов служител – видове трудови договори, изготвяне на лично досие, изготвяне на длъжностна характеристика, оформяне на документи на НАП. Процедури при освобождаване на служител

• изготвяне на ведомести за заплати и други документи – изчисляване на трудови възнаграждения, изчисляване на болнични, изчисляване на отпуск, изчисляване на трудов стаж

Обучението е подходящо за начинаещи

Обучението приключва с полагане изпит и издаване на квалификационен документ – удостоверение по Закона за професионалното образование и обучение.

Посещения: 68