Технически обучения на тема: Програмиране на контролери и човеко-машинни интерфейси

300 лева
Обява от
Частно Лице
Тип Обява
предлага

Техническо обучение на тема: Програмиране на логически контролери (PLC) и конфигуриране на човеко-машинни интерфейси/графични панели (HMI)

- Встъпително обучение
- Контролери - хардуер и разширителни модули
- Графични панели - хардуер
- Управление на проект
- Създаване на нов проект
- Програмиране
- Типове данни
- Online конфигуриране и задачи
- Симулации в offline режим и в online режим (с помощта на предварително подготвен стенд)
- Отстраняване на грешки (debugging)
- Визуализации
- Библиотеки
- Комуникация между устройства
- Обмен на данни

Използваните в обучението PLC, HMI и програмни продукти ( SoMachine и Vijeo Designer ) са от гамата на Schneider Electric.


Обученията се провеждат в гр. Сливен, като има възможност и за градовете - Ямбол и София.

Посещения: 120