Събаряне на сгради и изкопни работи, отдаване на багери и самосвали под наем

Договаряне
Събаряне на сгради и изкопни работи, отдаване на багери и самосвали под наем
Обява от
Частно Лице
Тип Обява
предлага

Строежи от високо строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения

Всички отделни видове строително – монтажни работи

Събаряне и разрушаване на сгради и съоръжения

Разрушаване на скали и бетони с хидравлични чукове и хидравлична щипка

Механизирано извършване на изкопни работи с колесни и верижни багери от всякакъв тип

Подравняване на терени и терасиране

Изкореняване на дървета и храсти

Почистване на терени от строителни отпадъци

Транспортиране на земни маси, строителни и биоразградими отпадъци

Транспортиране на строителни машини и други извънгабаритни товари с влекач и тежкотонажно ремарке 40 т.

Отдаване на багери и самосвали под наем

Посещения: 45