Счетоводство. Заплати. Осигуровки. Данъчни консултации. Accounting services Bulgaria. Low cost, time

50 лева

Счетоводна фирма ПАРАМАУНТ С ЕООД;тел. 0884 842 098; office@accounting-bulgaria.eu ; Най-добрите цени на: http://accounting-bulgaria.eu . Месечен абонамент от 85 лева за пълно счетоводно обслужване: счетоводство и обработка заплати, осигуровки.. Счетоводно обслужване на физически и юридически лица. Индивидуален подход, качество и бързина на обслужването. Данъчни консултации и фирмено планиране. Интрастат декларации. ДДС регистрации. Фирмени регистрация. Данъчен офис и адрес. ENG Your reliable accountant in Bulgaria and tax defense consultant.VAT return. Annual Tax return. Payroll services. Taxation for companies. Companies registration. Domicile office and tax address.

Посещения: 45