Счетоводно обслужване

Договаряне
Счетоводно обслужване Съставяне на финансови отчети, Абонаментно счетоводно обслужване, Административни услуги, Годишно счетоводно приключване, Данъчна защита, Личен състав и работни заплати, Регистрация на фирми, Счетоводни консултации, Юридически лица - град София | Счетоводни

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА предлага пълно счетоводно обслужване на РАЗУМНИ ЦЕНИ /еднократно или абонаментно/ на фирми от гр.Перник, гр.София, гр.Радомир

- Данъчни консултации и данъчна защита при ревизии

- Регистрация на фирми /безплатно за клиенти на кантората/

- Регистрация на фирми по ЗДДС

- Изчисляване и определяне на данъци и осигуровки

- Подаване на месечна информация - декларация образец 1 и декларация образец 6

- Обработка и предаване на болнични и декларации за майчинство

- Изготвяне на трудови договори съгласно задължителните реквизити на КТ

- Заверка на осигурителни книжки

- Подаване на годишни декларации в НАП и финансови отчети в НСИ и Агенция по вписванията

- Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на НАП, НОИ, БНБ, НСИ

При абонаментно обслужване годишното приключване на фирмите е БЕЗПЛАТНО!

За новорегистрирани фирми отстъпки в месечните такси.

Посещения: 37