Счетоводно Обслужване На Фирми И Физически Лица, Регистрация На Фирми

Договаряне
Счетоводно Обслужване На Фирми И Физически Лица, Регистрация На Фирми

Извършвам счетоводно обслужване на физически и юридически лица.

Подаване на документи по електронен път чрез електронен подпис.

Изготвяне и публикуване на Годишни Финансови отчети.


Регистрация на ЕООД, ООД, ЕТ в Агенцията по вписванията.


Осчетоводяване на разходи по европейски проекти, подготовка на искания за възстановяване, консултации.


Телефон за контакт: 0887 956 176

Посещения: 77