Счетоводство от А до Я Съставяне на финансови отчети, Абонаментно счетоводно обслужване, Административни услуги, Годишно счетоводно приключване, Личен състав и работни заплати, Регистрация на фирми, Счетоводни консултации, Юридически лица - град Благоевград | Счетоводни

Счетоводство от А до Я

Цена
Договаряне

ОНИКС Консултинг ЕООД е счетоводно-консултанска кантора, предоставяща редица квалифицирани услуги подпомагащи развитието на Вашия бизнес, Вашите идеи -за превръщането им в успешни и печеливши начинания.

Нашите служители са специалисти с богат опит в бизнеса, консултациите, разработването на проекти, счетоводството, притежаващи високо образование, професионализъм и етика.

Разработили сме редица успешни проекти по различни програми:
Програма за развитие на селските райони;

- Мерки:

*„Инвестиции в преработка на селскостопански продукти“-4.2,

* „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“-6.3 и други

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“:

- “Добри и безопасни условия на труд”,

- „Обучения за заети лица",

- "Развитие на социално предприемачество" и други

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност ” :

- Схема „Подкрепа за внедряване на иновации е предприятията”,

- Схема "Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия",

- Схема „Енергийна ефективност в МПС” и други

ЗА ВАС НИЕ ИЗВЪРШВАМЕ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:
• Консултации за подходящата програма за кандидатстване за всеки клиент, в зависимост от неговите потребности;
• Изготвяне и управление на проекти, финансирани от национални и европейски програми,
• Изработване на бизнес планове;
• Консултации, свързани с предпроектни проучвания;
• Консултации относно банково финансиране

• Счетоводно обслужване от А до Я; Годишно данъчно и счетоводно приключване; Изготвяне на годишни отчети, Данъчни деклараци, ДДС декларации; Обработка на заплати, личен състав и ТРЗ; Регистрации и Дерегистрации по ДДС

- Изготвяне и подаване на декларации по чл.15 от ЗБУТ
• Регистрации на фирми, сдружения, кооперации в Агенция по вписванията, Съда , извършване на промени;

•И други счетоводно-консултански услуги според индивидуалните потребностти на клиентите

- Изготвяне на вътрешни правила към ДАНС; Регистрации в КЗЛД и Камерата на стротелите; Лицензиране на различни дейностти;

- Застраховане от А до Я;

Посещения: 508