Счетоводни Услуги

Договаряне

Счетоводно обслужване на физически и юридически лица/НАП, НОИ, ТРЗ, ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА, ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ и други/.

Цените се договарят в зависимост от индивидуалните параметри на всяка фирма.

Посещения: 36