Счетоводни услуги

Договаряне
Счетоводни услуги Съставяне на финансови отчети, Management Reporting, Абонаментно счетоводно обслужване, Административни услуги, Годишно счетоводно приключване, Данъчна защита, Личен състав и работни заплати, Регистрация на фирми, Счетоводни консултации, Юридически лица - град Пловдив | Счетоводни

Извършвам счетоводно обслужване на физически и юридически лица - трудови, граждански договори, ТРЗ, декларация 1 и 6, декларация 7 за безработни, издаване на фактури, текущо осчетоводяване на първични счетоводни документи, лизинги, регистрация по ЗДДС, дневници по ддс, VIES декларация, интрастат, патентен данък, справка за изплатени суми за доходи от наеми, платежни нареждания, годишно приключване, годишни декларации за физически и юридически лица, счетоводни и данъчни консултации, трудови книжки и служебни бележки.Подаване на документи по електронен път чрез електронен подпис. Публикуване на Годишни Финансови отчети.

Осчетоводяване на разходи по европейски проекти, подготовка на искания за възстановяване, консултации.


Регистрация на ЕООД, ООД, ЕТ в Агенцията по вписванията. Телефон за контакт: 0887 956 176

Посещения: 33