Счетоводни Услуги В София

Договаряне

Счетоводна кантора в София изпълнява целият обем от поставените от нашите клиенти задачи в сферата на счетоводното обслужване! Нашите сътрудници имат голям опит и висока квалификация при водене на счетоводство на търговски дружества с разнообразен предмет на дейност. Счетоводното обслужване в счетоводна кантора "Континентал" София е основано на три принципа:качество, отговорност за резултатите и ниски цени.Оказваните от кантората счетоводни услуги отговарят на всички изисквания на действащото законодателство.Отразявайки всички промени в законите бързо и оперативно счетоводна кантора "Континентал" гарантира сигурност и спокойствие на своите клиенти!

Посещения: 21