Счетоводна кантора „АКАУНТ ПЛЮС-МИНУС “ ЕООД предлага следните услуги

Договаряне
Счетоводна кантора „АКАУНТ ПЛЮС-МИНУС “ ЕООД предлага следните услуги
Обява от
Частно Лице
Тип Обява
предлага

Счетоводна кантора „АКАУНТ ПЛЮС-МИНУС “ ЕООД предлага следните услуги:

· Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан съобразени с желанието на клиента и спецификата на фирмената дейност

· Обработка на счетоводните документи;

· Изготвяне и подаване в установените законови срокове изискуемите данъчни декларации съгласно Закон за корпоративното подоходно облагане

· Изготвяне и подаване на справка декларация по Закона за данък добавена стойност, следене и възстановяване на ДДС

· Регистрация и дерегистрация по Закона за данък добавена стойност

· Изготвяне на периодични счетоводни справки отразяващи текущия финансов резултат на дружеството

· Съставяне на справки за: вземания от клиенти, задължения към доставчици, наличности на стоки и материали, дълготрайните активи и амортизации

· Съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план, изчисляване и начисляване на амортизации

· Отчитане на материалните запаси и следене на складова наличност

· Изготвяне на платежни нареждания за данъци

· Съставяне на годишни счетоводни отчети и всички съпътстващи ги справки и приложения

· Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация и всички съпътстващи я справки и приложения

· Изготвяне и подаване на годишни и текущи отчети за НСИ.

Контакти:

· гр. Русе ул. "Александровска" 1-3, вх.2, ет.5

·

· тел.: 082/858 071

· моб.: 0878178971

· 0888 220 113

· E-mail: j***@abv.bg

Посещения: 18