Счетоводител с многогодишен опит предлага счетоводно обслужване на фирми

50 лева
Обява от
Частно Лице
Тип Обява
предлага

Цената на месец включва:
В зависимост от конкретната ситуация, цената на счетоводната услуга има две неделими съставни части:
- постоянна, и
- променлива.
Общата стойност на счетоводната услуга е сбор от тези две цени.
ПОСТОЯННИ
за фирми нерегистрирани по ДДС 50 лв
за фирми регистрирани по ДДС 150 лв
ПРОМЕНЛИВИ
За всяко осигурено лице /собственици и работници/ 10 лв
За осчетоводяване на банковите документи – според броя на банките 10 лв на банка
За работа с валута - за всеки вид валута извън лева 10 лв

Посещения: 17