Сухи хранителни среди и реагенти за микробиологични изследвания.

Цена
150 лв
14.11.18
град София
Специалност
Работа със Здравна Каса
Обява от
Фирма

Списък представен по надолу:

- Суха хранителна среда 107700 RVS (RAPPAPORT-VASSILIADIS-Soya) по MERCK.

Смес за растеж на Salmonella, E.coli и P.aeruginosa

Цена: 500 гр. - 150 лв. и куриерски.

-Суха хранителна среда 105878 MKTTn (MULLER-KAUFFMANN Tetrathionate Novobiocin) broth (base) по MERCK.

За селективно обогатяване на Salmonella от храна, храна за животни и други материали.

Цена: 500 гр. - 150 лв. и куриерски.

-Суха хранителна среда 110747 BPLS agar modified по MERCK.

Brilliant-green phenol-red lactose sucrose agar modified, for microbiology.

Selective агар за изолиране на салмонела (с изключение на

S. typhosa) от месо, месни продукти и други хранителни продукти.

Цена: 500 гр. - 150 лв. и куриерски.

-Суха хранителна среда

100445 Universal beer agar

по МЕRCK

for microbiology.

Universal Beer агар се основава на формулировката, разработена от KOZULIS и FAGE (1968).

Цена: 500 гр. - 150 лв. и куриерски.

-Суха хранителна среда 103915 Triple sugar iron agar по MERCK.

Културната среда, предложен от SULKIN и WILLETT (1940) и

модифициран от HAJNA (1945 г.) за идентифициране на Enterobacteriaceae.

Цена: 500 гр. - 150 лв. и куриерски.

- Суха хранителна среда 105454 BRILA (Brilliant-green bile Lactose) broth по MERCK.

За селективно обогатяване, изброяване и потвърждаване на Ешерихия коли и други фекални колиформи организми от храни и фуражи за животни, вода и други материали.

Цена: 500 гр. - 150 лв. и куриерски.

-Суха хранителна среда 110153 Salmosyst Broth base по MERCK.

За двустепенно обогатяването на Сублетална салмонела,

особено от храни и фуражи.

Цена: 500 гр. - 150 лв. и куриерски.

-Суха хранителна среда

110675 GIOLITTI-CANTONI broth (base)

по MERCK.

За изброяването и откриване на коагулаза-положителни стафилококи (Staphylococcus ауреус и

други видове) от храна и фураж за животни, както и от проби от околната среда в областта на

производството на храни и обработка на храната.

Цена: 500 гр. - 150 лв. и куриерски.

-Суха хранителна среда 105443 Nutrient broth

Универсална среда за отглеждане на по-малко взискателни

микроорганизми.

Цена: 500 гр. - 150 лв. и куриерски.

-Суха хранителна среда

111972 TSC (Tryptose Sulfite Cycloserine) agar (base)

За изолиране и диференциране на Clostridium перфрингенс от храни и фуражи, вода и други

материали.

Цена: 500 гр. - 150 лв. и куриерски.

-Суха хранителна среда 100414 Presence-Absence Broth

Хранителната среда е в съответствие с препоръките на стандартни методи (US-EPA) за анализ на

вода.

Цена: 500 гр. - 150 лв. и куриерски.

-Суха хранителна среда 102896 LEIFSON Agar

Тази хранителна среда, в съответствие с Fleischbeschaugesetz (немски Месо Закон за инспекция) и

Einfuhruntersuchungs-Verordnung (германски разпоредби за разглеждане на внесените стоки).

Цена: 500 гр. - 150 лв. и куриерски.

-Суха хранителна среда 05-858 Anti-Histone H4 Antibody, pan, clone 62-141-13, rabbit monoclonal

Цена: 500 гр. - 150 лв. и куриерски.

-Суха хранителна среда 107004 Oxford-Listeria-Selective-Agar (Base)

Тази среда е в съответствие с промените, направени от FDA / BAM (1995 г.).

Цена: 500 гр. - 150 лв. и куриерски.

-Суха хранителна среда 108492 Urea agar (base) acc. to CHRISTENSEN

Хранителна среда предложена от CHRISTENSEN (1946 г.) за диференциране

на азото разграждащи микроорганизми.

Цена: 500 гр. - 150 лв. и куриерски.

-Суха хранителна среда 111755 PALCAM Listeria-Selective agar (Base)

Тази хранителна среда е в съответствие с промените, направени от FDA / BAM (1995).

Цена: 500 гр. - 150 лв. и куриерски.

-Суха хранителна среда 113116 Yeast Extract agar

Хранителна среда за определяне на общото микробното число във

вода.

Цена: 500 гр. - 150 лв. и куриерски.

-Суха хранителна среда 102894 Deoxycholate lactose agar

Тази хранителна среда, в съответствие с препоръките на APHA (1992) за изпитване на храни.

Цена: 500 гр. - 150 лв. и куриерски.

-Суха хранителна среда 111699 Differential reinforced clostridial broth (DRCM)

Среда предложена от GIBBS и FREAME (1965) за

изброяване на всички клостридии по метода на MPN в храните и

други материали.

Цена: 500 гр. - 150 лв. и куриерски.

-Суха хранителна среда 101406 VRB (Violet Red Bile Lactose) agar.

За преброяването на откриване и колония на колибактерии бактерии от храна и фураж, вода и други

материали.

Цена: 500 гр. -150 лв. и куриерски.

-Суха хранителна среда 105262 SLANETZ and BARTLEY agar.

За преброяването на откриване и колония на колибактерии бактерии от храна и фураж, вода и други

материали.

Цена: 500гр. - 150 лв. и куриерски.

-Суха хранителна среда 106392 Sodium carbonate.

Селективен агар, предложен от BURKWALL и HARTMANN (1964)

и модифициран от Ройтер (1968) за определяне на ентерококи

в месо, месни продукти, млечни продукти и други хранителни продукти.

Цена: 500 гр. - 150 лв. и куриерски.

-Суха хранителна среда 105406 BAIRD-PARKER agar (base)

Staphylococcus селективен агар, Staphylococcus селективен агар съгл. да BAIRD-ПАРКЪР (база)

Цена: 500 гр. - 150 лв. и куриерски.

-Суха хранителна среда 105438 SABOURAUD 4% dextrose agar

Тази среда е в съответствие с препоръките на хармонизиран метод в Европейския фармакопея 5.6

и фармакопея на САЩ 29 (микробния преглед на нестерилни продукти: Тестове за определен

микроорганизми).

-Суха хранителна среда 102139 Contact YM(R)

Envirocheck контакт YM (R) се използва за откриване на дрожди и

плесени. Rose Bengal Хлорамфеникол Агар се препоръчва за

селективно изолиране и изброяване на дрожди и плесени от

материали и храни за околната среда.

-Суха хранителна среда 110694 DEV TRYPTOPHAN BROTH

Тази хранителна среда е предназначена за отглеждане на култури с

диференциацията на колибактерии при извършване на

бактериологичен анализ на вода, както се препоръчва в германските

стандартните методи и регулирането на германската питейна вода (1990).

-Обикношен агар.

Цена: 500 гр. - 100 лв.

-Суха хранителна среда EOSIN - METHYLENE BLUE агар.

Цена: 500 гр. - 100 лв.

-Суха хранителна среда EE Broth.

Цена: 500 гр. - 100 лв.

Представените хранителни среди могат да се проверят по номенклатурни номера в саита на MERCK MILIPORE като видове и приложение.

-Фенол ч.з.а - 60 лв./кг.

-Калиев бихромат - 40 лв./кг.

-Бариев хлорид - 10 лв./кг.

-Натриев тетраборат - 10 лв./кг.

-Цинков сулфат - 10 лв./кг.

-Натриев цитрат - 30 лв./кг.

-Амониев сулфат - 10 лв./кг.

-Алуминии на прах - 50лв./кг.

-Амониев оксалат - 10 лв./кг.

-Калиев нитрат - 10 лв./кг.

-Калиев перманганат - 20 лв./кг.

-Танинова киселина - 20 лв./кг.

-Винена киселина - 20 лв./кг.

-Хекса метилен тетрамин /Уротропин/ - 50 лв./кг.

-Калциев фосфат - 10 лв./кг.

-Л - аскорбинова киселина - 20 лв./кг.

-Селен чист 99.9 %: 50 гр. - 60 лв.; 250 гр. - 200 лв.

-Калиево - натриев тартарат /сегнетова сол/ - 20 лв./кг.

-Амониев монованадат: 100 гр. - 25 лв.; 250 гр. - 50 лв.

-Амониев молибдат: 500 гр. - 70 лв.; 1 кг. - 120 лв.

-Фенолфателен /инд. багрило/: 100 гр. - 20 лв.; 500 гр. - 80 лв.

-Тимолово синио: 10 гр. - 50 лв.; 50 гр. - 100 лв.

-Тимол фталеин: 10 гр. - 50 лв.; 50 гр. - 100 лв.

-Метиленово синио: 50 гр. - 20 лв.

-Амониев монованадат: 100 гр. - 40 лв.; 250 гр. - 80 лв.

-Етилен диамин тетра оцетна киселина /Уротропин/: 100 гр. - 10 лв.

-Д-сорбитол - 20 лв./кг.

-Сулфанилова киселина - 80 лв./кг.

-Натриев етил меркури тио салицилат /Thimerosal/: 10 гр. - 100 лв.; 50 гр. - 300 лв.

-Ланолин - 20 лв./кг.

-Меден сулфат - 20 лв./кг.

-Хидрохинон: 500 гр. - 40 лв.

-Калиев бихромат - 40 лв./кг.

-Дифенил амин: 250 гр. - 25 лв.; 1 кг. - 60 лв.

-П-нитроанилин: 100 гр. - 50 лв.; 500 гр. - 150 лв.

-Бензидин: 100 гр. - 500 лв.

-Сулфосалицилова киселина: 100 гр. - 70 лв.; 500 гр. - 200 лв.

-Багрило Романовски - Гимза: 100 гр. - 200 лв.

-Гликокол /Глицин/: 100 гр. - 20 лв.

-Живачен нитрат: 50 гр. - 60 лв.

-Бруцин /Brucin/: 5 гр. - 40 лв.; 25 гр, - 150 лв.

-Кисел натриев селенит; 2 гр. - 20 лв.

-Селен: 500 гр. - 400 лв.

-Дитизон /Dithizone/: 10 гр. - 50 лв.; 50 гр. - 200 лв.

-Селен 99.9 % черен: 100 гр. - 200 лв.

-Кобалтов сулфат: 100 гр. - 40 лв.

-Дифенил карбазон: 10 гр. - 20 лв.; 25 гр. - 40 лв.

-Калцеин /индикатор/: 5 гр. - 10 лв.; 100 гр. - 200 лв.

-Ализариново жълто: 25 гр. - 60 лв.

-1, 4 - Phenylenediamine dihydrochloride : 100 гр. - 60 лв.

-P - toluidine: 100 гр. - 40 лв.

-Живачен /ii/ иодит: 100 гр. - 40 лв.

-Реагент на Неслер /Nessler's reagent/: 500 гр. - 40 лв.

-Хидразин сулфат: 100 гр. - 20 лв.

-Креатинин: 10 гр. - 40 лв.

-Methyl red /багрило/: 25 гр. - 30 лв.

-Калиев телурит трихидрат /за микроскопия/: 1 гр. - 2 лв.

-Брилянтово зелено /за микроскопия/: 10 гр. - 10 лв.; 40 гр. - 30 лв.

-Кристал виолет /за микроскопия/: 10 гр. - 5 лв.; 25 гр. - 10 лв.; 100 гр. - 30 лв.

-Мурексид, Murexide /индикатор за комплексонометрично титруване/: 10 гр. - 10 лв.

-Сафранин, Сафранин Т: 100 гр - 50 лв.

-Giemsas Azur - Eosin Methylenblau: 100 гр. - 80 лв.

-Azur - Gemish: 10 гр. - 20 лв.

-Bromthalein /3 amp. * 10 ml./ - 10 лв./оп.

-Уранил ацетат за микроскопия: 100 гр. - 600 лв.


Посещения: 85