Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми със Задължения

Договаряне
Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми със Задължения
Обява от
Частно Лице
Тип Обява
предлага

Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Търговски Дружества –ЕТ, ЕООД, ООД, АД, ЕАД . ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !

гр. София

ул. Антим I № 81-83

GSM: 0879 359 005

e-mail: virtualconsult@abv.bg

skype: virtualconsult

Посещения: 22