Сондажи за ВОДА

Договаряне
Обява от
Фирма
Тип Обява
предлага

1. Проучване с геофизични методи за подземни води.

2. Проектиране и узаконяване на водовземни съоръжения.

3. Изработка на тръбни кладенци в глинести и скални разновидности.

4. Провеждане на опитно водочерпене за доказване дебита на съоръжението.

5. Подбор на помпено, филтърно, UV и хидрофорно оборудване.

Посещения: 43