Сондажи за вода в цялата страна

Договаряне
Обява от
Фирма
Тип Обява
предлага

Основните дейности на фирмата са инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания, изграждане на водоснабдителни системи за добив и експлоатация на подземни води, изграждане на укрепителни съоръжения за стабилизиране на изкопи, подготовка на всички необходими документи.

Посещения: 47