Системи за самоконтрол, ДПП, ДХП, НАССР- разработване, внедряване и обучение

5 лева
Системи за самоконтрол, ДПП, ДХП, НАССР- разработване, внедряване и обучение
Обява от
Фирма
Тип Обява
предлага

Разработване, изготвяне, обучение и внедряване на НАССР план, добри хигиенни практики ДХП, добри търговски практики ДТП. Консултации по отношение на безопастността на храните, изисквания на БАБХ за хранителни обекти, архитектура, оборудване, документация и др.
www.ekopestkonsult.com

Посещения: 10