Семинар - обучение по закона за мерките срещу изпирането на пари

Цена
195 лв
Обява от
Частно Лице

СЕМИНАР - ОБУЧЕНИЕ ПО ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ.

28 февруари 2019 г., 12, 30ч., гр. В.Търново, Парк Хотел Асеневци

Във връзка с нововъведения Закон за мерките срещу изпирането на пари, настоящият семинар цели да се разгледа новия Правилник за прилагане на ЗМИП, да се обсъдят ключовите промени в Закона и тяхното практическо приложение, в съответствие с Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета срещу изпирането на пари и финансирането на тероризмът.

Задължени лица по ЗМИП са общо 35 категории и включват:

- кредитни, платежни и финансови институции; застрахователи; търговци на едро; лизингови предприятия;
инвестиционни посредници; пенсионноосигурителни дружества; юридически лица с нестопанска цел;
счетоводители и юристи; нотариуси, частни съдебни изпълнители; регистрирани одитори; обменни бюра;
лица, които извършват по занятие посредничество при сделки с недвижими имоти, търговци на горива и петролни продукти, земеделски кооперации и производители и др.

Лектори: адв. Светлана Георгиева и адв. Димитър Джутев от Адвокатско дружество "Георгиева и Джутев".

ВСИЧКИ ПРИСЪСТВАЩИ ЩЕ ПОЛУЧАТ СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОВЕДЕНОТО ОБУЧЕНИЕ!

Такса за участие: за 1 присъстващ - 195 лв., за 2-ма и повече представители от една компания по 150 лв. Цените са без ДДС.

Местата са ограничени!

За записване и контакти: k***@gmail.com или 0886491772 Кирил Колев


Посещения: 26