Себепознанието път към

44 лева
Себепознанието път към - град Благоевград | Хранителни Добавки
Обява от
Частно Лице
Тип Обява
предлага

Що е животът?

В интерес на истината, всичка, което съществува, е "живот". Дори създанието, което считаме за мъртво, е "живо". Естествената форма на живот може да е изчезнала в онова, което наричаме смърт, но с изчезването на "жи­вота" се появява една нова форма на живот. Процесът на разпадане създава нова форма на живот!Всичко, което съществува, трепти. Всичко, което съще­ствува, е направено от молекули в непрекъснато движение. Предпочитаме думата "молекули", а не атоми, неутрони, протони и т.н., защото това е урок по метафизика, а не по химия или физика. Стремим се да ви дадем една обща пред­става, без да навлизаме в подробностите на микроскопа, които тук не ни служат.Сигурно ще е добре да кажем няколко думи за моле­кулите и атомите, за да успокоим онези, които иначе ще ни пишат, за да ни научат на това, което вече знаем. Мо­лекулите са безкрайно малки, но могат да се видят с елек­тронен микроскоп. Според речника, молекулата е най-малката частица от дадено хомогенно тяло, която може да съществува в свободно състояние, без да загубва качества­та на първоначалната си материя. Въпреки че са толкова малки, молекулите са съставени от още по-малки частици, наречени атоми.


Курсове, семинари, дистанционно обучение - Усуи Рейки, Каруна Рейки, Рейки на Парите, Лайтариан Рейки, Космоенергетика

Посещения: 42