Регистрация на ЕООД-195 лв. и ЕТ-50 лв., Счетоводни услуги от 60 лв. и 120 лв.

Цена
60 лв

Регистрация на ЕООД-195 лв. и ЕТ-50 лв., Счетоводни услуги от 60 лв. и 120 лв. съответно за нерегистрирани и регистрирани по ДДС дружества.

Посещения: 23