Регистрация И Счетоводство На Фирми

Договаряне
Регистрация И Счетоводство На Фирми Юридически лица - град София | Счетоводни
Обслужване
Обява от
Частно Лице
Тип Обява
предлага

Извършвам счетоводно обслужване на физически и юридически лица – трудови договори, граждански договори, ТРЗ, декларация 1 и 6, декларация 7 за безработни лица, издаване на фактури, текущо осчетоводяване на първични документи, лизинги, дневници по ДДС, регистрация по ДДС, VIES декларации, патентен данък, интрастат, годишно приключване, годишни данъчни декларации за физически и юридически лица, данъчни консултации, трудови книжки и служебни бележки, изготвяне на проектни предложения и отчитане на Европейски проекти.

Посещения: 22