Тази обява не е активна! Намери подобни обяви в Кандидатстудентски, град Пловдив, град Кършияка.

Разработени теми по Етика за Медицински Колеж Пловдив

Цена
49 лв
25.03.19
град Пловдив
Обява от
Фирма

Здравейте , предлагам разработени теми за кандидат- студентски изпит по Етика в Медицински колеж Пловдив за специалностите (Помощник Фармацевт , Рехабилитатор , Медицинска Сестра , Акушерка , Рентгенов Лаборант , Медицински Лаборант , Медицинска Козметика , Инспектор по обществено здраве , Зъботехник)Методични Указания:

Кандидатстващите за придобиване на образователно-квалификационна степен "Бакалавър" по специалностите "Медицинска Сестра" и "Акушерка" и , , Професионален-Бакалавър'' за специалностите в Медицински колеж полагат устен изпит с писмена част , която включва теми от етика и въпроси , свързани с мотивацията на кандидант-студентите за избраната специалност.Писмената част е с продължителност 45 минути и се състой в интерпретиране на етически категории и понятия от теми , обявени в програмата по етика.


Темите са съобразени , изцяло с учебния материал за задължителна подготова по , , Етика и право'' -10 клас , част , , Етика'' в СОУ .


При устния изпит кандидат-студентът трябва да демонстрира не само познаване на учебния материал , но и лично мнение по проблемите , което правилно да обосновава.Оценяват се основни логически и аналитични умения;Фактически знания;обща хуманитарна и гражданска култура;умения за аргументиране;езикова култура , стил грамотност.


П.С Лично съм кандидатствал с темите по етика за специалноста Помощник-Фармацевт.

Обща оценка :Отличен 5.50.


-> Темите са подредени във формата на учебник .


-> Като бонус ще получите цялостно съдействие за вашата кандидат-студентска кампания.


-> 100 % Успеваемост

->Оригиналът

->Безплатна Доставка !


За повече информация , може да задавате въпросите си на лично съобщение или по телефона .

Посещения: 309