Работа за камиони влекачи в Европа

€20000
Обява от
Частно Лице
Тип Обява
предлага

Нашият отдел диспонира основно наети автомобили, като към
този момент работим с полски, украински, български и литовски фирми.

Обемът на договорите, които изпълняваме към момента расте и
поради тази причина търсим допълнителен брой превозни средства.

Имаме интерес към Стандартни и Мега композиции, но най-вече
композиция с Койлмулде ремарке.

Извършваме превоз основно по релации Германия, Франция,
Италия, Австрия и Швейцария.

Два пъти месечно изпалщане на изминатите километри.(1 и 15
число).

Посещения: 22