Пълна гама от счетоводни услуги

35 лева
Пълна гама от счетоводни услуги Съставяне на финансови отчети, Абонаментно счетоводно обслужване, Годишно счетоводно приключване, Данъчна защита, Личен състав и работни заплати, Регистрация на фирми, Счетоводни консултации, Юридически лица - град София | Счетоводни

Месечна такса за фирми нерегистрирани по ддс - 35 лв - 75 лв

Месечна такса за фирми Регистрирани по ддс - 55 лв - 195 лв

В цената са включени неограничен брой консултации със служители от счетоводната къща, по въпроси засягащи счетоводния процес, както и всички свързани с финансовото състояние проблеми и перспективи. Годишно приключване, както и подаване на Годишен Финансов Отчет към съответните регистри и институции.

При поискване, изготвяне на финансови анализи (безплатно - веднъж годишно). В цената са включени също и безплатни посещения от страна на служители от счетоводната къща за събиране на фактури (и др. необходими за счетоводния процес документи), както и Безплатни посещения, в случай на данъчни проверки ! *Цените се определят индивидуално за всеки клиент, на база средномесечен брой фактури, брой персонал. Възможни са и по-ниски от посочените цени при наличие на дългосрочен интерес, от страна на фирмата.

Фирма: Счетоводни Къщи "Таргет Финанс" Телефон:0879-267-235

Посещения: 21