Промоционална оферта

Договаряне
Обслужване
Обява от
Фирма
Тип Обява
предлага

Екипът на правна кантора „Кауза Легис“ предлага отстъпки за следните услуги:
1. Юридическа консултация + регистрация, пререгистрация или промяна в обстоятелствата на ЕТ - 150 лв.;
2. Юридическа консултация + регистрация, пререгистрация или промяна в обстоятелствата на ООД / ЕООД - 300 лв.;
3. Юридическа консултация + регистрация, пререгистрация или промяна в обстоятелствата на Юридическо лице с нестопанска цел /ЮЛНЦ/ - 350 лв.;
4. Юридическа консултация + регистрация като на Администратор на лични данни - 100 лв;
5. Юридическа консултация + регистрация на Администратор на лични данни + изготвяне на Инструкция - 175 лв.;
6. Юридическа консултация + регистрация по Закона за данък върху добавената стойност на юридическо лице - 150 лв.;
7. Юридическа консултация + проучване /правен анализ/ собствеността на недвижим имот + справка за наличие или липса на тежести - 300 лв.;
8. Юридическа консултация + изготвяне на предварителен договор + правен анализ - 400 лв.;
9.Юридическа консултация + вписвания, отбелязвания и заличавания на актове, подлежащи на вписване в Агенцията по вписванията - Имотен регистър - 100 лв.;
10. Юридическа консултация + изготвяне на Правно становище след проучване на дело - 150 лв.;
11. Юридическа консултация + Изготвяне на Правно становище по европейски проекти по програма 150 лв.;
12. Юридическа консултация + Регистрация на физическо лице или юридическо лице по Закона за мерките срещу изпиране на пари - 200 лв.;
13. Юридическа консултация + изготвяне на Правно становище по програми за енергийна ефективност - 200 лв.;
14. Юридическа консултация на Възложител или Изпълнител за обществена поръчка за изготвяне на изискуемата документация + изготвяне на Правно становище - 300 лв.

Офертите не включват държавните такси, които варират в зависимост от конкретния казус. За повече информация относно дейността на Правна кантора 'Кауза Легис" може да посетите нашият сайт: www.causalegis.eu или Фейсбук страница - Causa Legis - Legal Office

Посещения: 50