Превод и легализация на лични или фирмени документи

7 лева

Агенцията работи подоговор за извършване на преводачески услуги с дирекция „КОНСУЛСКИ ОТНОШЕНИЯ” към МВнР.

Преводите се извършват от висококвалифицирани заклети преводачи, регистрирани в Министерството на външните работи

Допълнителна информация

  • Услуга

Заверка на документи, Легализация, Писмен превод

  • Документи

Банково удостоверение, Дипломи за средно/висше образование, Кръщелно свидетелство, Пълномощно, Свидетелство за съдимост, Уверение, Удостоверение за военна служба, Удостоверение за граждански брак, Удостоверение за пенсия, Удостоверение за раждане, Удостоверение за стаж, Удостоверение за църковен брак, Удостоверение за школа, Удостоверение от полицията

  • Предлагани опции

Бърза Поръчка, Експресна Поръчка, Стандартна Поръчка

Посещения: 34