Преводач На Китайски Език

Договаряне
Обява от
Частно Лице
Тип Обява
предлага

Предлагам отлични писмени преводи, легализация и заверка на документи с лиценз за цял свят.

* Писмен превод
Превод на диплома, автобиография, удостоверение, пълномощно, декларация, атестация, свидетелство, общински, данъчни, военни, банкови документи ...
Правни текстове – Устав, учредителен акт, протокол на Общото събрание и др.
Икономически текстове – одити, баланс, отчет за приходите и разходите, активи, пасиви на дружество, тръжна документация, презентация на дружество и др.
Технически – каталози на продукти, спецификации, характеристики, описание машини, инструкция за употреба, презентация на машини стоки и услуги
Рекламни материали – каталози, брошури, визитки, дипляни, меню за ресторанти
Художествен – есета, сценарии, книги, статии, дипломни работи, курсови работи
Лични документи, кореспонденция, тръжна документация.

*Легализация
Легализацията е необходима за различни видове документи и се прави с цел удостоверяване автентичността на документа и/или неговия превод. Всъщност, това е заверката на документите в различни инстанции, като последната е Отдел "Консулски отношения" към Министерство на външните работи на Република България. Документите, предназначени за легализация в чужбина и в България, се издават в съответствие със специфичните изисквания, регламентирани в двустранните спогодби между държавите и Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. Предлагаме възможност да извършим вместо Вас заверка и легализация в институциите, които изискват лично присъствие на титуляра или упълномощено лице – нашите куриери, познаващи срокове, изисквания и услуги на министерствата и посолствата, могат да Ви спестят много нерви, време и излишно дадени пари.
Преводи, легализации, поставяне на Апостил, заверки, устни преводи, писмени преводи, симултанен превод, консекутивен превод, конферентен превод, лицензиран превод, превод, легализация, превод на диплома, превод на документи, легализация на диплома, легализация на документи и др.

Посещения: 47