Почистване с високо налягане

Договаряне
Обява от
Фирма
Тип Обява
предлага

Почистване на силно замърсени повърхности на открито и закрито с високо налягане с използване на Mosmatic Technology.

Без използване на абразиви и химически препарати се премахват плесени, лишеи, наслоявания и устойчиви замърсявания.

Подготовка за реставрационни дейности на сгради и паметници.

Измиване на каменни зидове, каменни покриви и каменни цокли на сгради.

Подготовка за фугиране на каменни зидове.

Измиване на сгради - паметници на архитектурата подлежащи на реставрация. Подготовка на сградите за реставрационни дейности.

Измиване и на паметници и пространствата около тях.

Измиване и основно почистване на градски и селски чешми.

Измиване на контейнери за смет и химически тоалетни.

Измиване на вертикални и хоризонтални повърхности (подпорни стени, плочници, мозайка, бетон, ламаринени листове, епоксид, плочки и др.).

Измиване на открити площи с цел премахване на плесени и друга наслоена мърсотия.

Измиване на индустриални подове

Измиване на резервоари, басейни, силози, канализационни тръбопроводи и други съоръжения в пречиствателни станции, заводи на леката и тежката промишленост.

Измиване на фасади, всякви покриви и други ограждащи конструкции.

Посещения: 34