Помощ за строежа

Договаряне
Обява от
Частно Лице
Тип Обява
предлага

„СТУДИО КАПИТЕЛ“ – София извършва:

-Проекти за преустройства и ново строителство по всички части

-Изработка на ПУП и РУП

-Инвестиционни проекти по Национални и Европейски програми

-Изработка на количествени сметки

-Изработка на проекти за "външни връзки"

-Изработка на площоразпределение и ценообразуване

-Изработка на проекти за рекламни табели и съоръжения

-Възстановяване на строителни книжа

-Промяна предназначението на обекти

-Изготвяне и одобряване на проекти за кемперстоп площадки

-Проекти за дървени беседки и огради

За връзка:

0888 61 51 76

e-mail:studio_capitel@abv.bg

http://www.etsoft.net/hosted/studiocapitel/

Посещения: 12