Подготовка за изпит по Езикова Култура - Български Език и Литература, Стара Загора. За Ученици и Кан

Подготовка за изпит по Езикова Култура - Български Език и Литература, Стара Загора. За Ученици и Кан

Цена
Договаряне
Тип
Обява от
Частно Лице

Курсът включва:

- теоретична и практическа подготовка върху материал от основните дялове на българската граматика (фонетика, морфология, синтаксис, лексикология);

- система от упражнения върху книжовна норма в българския език;

- система от упражнения върху лексико-стилистичните употреби в българския език;

- тестове и упражнения след всяка тематична единица;

- упражнения за домашна работа и допълнителна подготовка;

- пробни изпити според различните изпитни формати.

Цели и задачи на обучението:

Целта на специализирания курс по български език-езикова култура е да подпомогне целенасочено подготовката за зрелостни и кандидат-студентски изпити в модулите по българска граматика.

Овладяването на книжовната норма е труден и постъпателен процес и изисква внимателно следване на системите от правописни, граматични и пунктуационни норми на българския език, както и умелото им прилагане в писмената реч. Основната задача на курса е да формира качествени умения за прилагане на книжовната норма, да утвърди добра практическа компетентност на зрелостниците, която да се превърне в основа за прецизна употреба на родния език.

Практическата насоченост на курса има за цел както успешното полагане на различните изпитни формати, така и изграждането на високо ниво на езикова култура на съвременния млад човек.

След завършването на курса вие ще:

- Познавате и прилагате основните езикови норми при изпълнението на изпитните задачи;

- Следвате езиковата норма при създаване на текстове;

- Владеете техниките на различните изпитни формати;

- Прилагате еднакво знанията си към изпълнението на езикови задачи от „отворен” и „затворен” тип;

- Решавате бързо и прецизно тестове върху материал от българската граматика;

- Умеете да редактирате текст съобразно книжовните норми на българския език.

Продължителност: 100 учебни часа.


За повече информация, заповядайте при нас на адрес:

Училище INTER ALLIANCE SCHOOL – STARA ZAGORA

Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96,

Намираме се точно на етажа над Сладкарница Неделя,

на площада пред общината.

тел.: 0895622470; 0878944555; 042/605363

mail: i***@abv.bg / сайт: http://www.interalliance.bg

Посещения: 25