Парцел в землището на гр. Благоевград

Договаряне
Обява от
Фирма
Тип Обява
предлага

Парцел за продажба в землището на гр. Благоевград с променено предназначение за „Производствена дейност” или „Жилищна част + Производствена дейност

Производствена дейност
Показатели:
– Площ на имота: 16 975 кв. м.
– Устройствена зона: „Смф1”
– Височина на застрояване: до 15 м.
– Максимална стойност на Кинт: 1.5
– Максимална П застр. 50%
– Максимална ЗП за имота – 8487 кв.м.
– Максимална РЗП за имота – 25 462 кв.м.
– Минимална озеленена площ: 30%


Имота е в непосредствена близост до главн път Е-79 и магистрала „Струма”. В района на имота има изградени мрежи на техническата инфраструктура (водопровод, канал и електроразпределителна мрежа) и възможност за присъединяване към тях.

Имота е подходящ за изграждане на търговски, административни, производствени, складови и други видове сгради подходящи за района.

Разработен е вариант за застрояване в имота с отделяне на 2 сектора за разполагането на промишлени сгради /сгради за производство, складова дейност и други/ с общ паркинг и озеленяване.

Достъпът до имота ще се осъществява по път III клас на Агенция „Пътна инфраструктура” – (Покровнишко шосе) .

В съседните имоти няма изградени производствени или други дейности, налагащи допълнителни ограничения.

Жилищна + Производствена дейност
Показатели:
– Площ на имота: 16 975 кв. м.
– Устройствена зона: „Смф1”
– Височина на застрояване: до 15 м.
– Максимална стойност на Кинт: 1.5
– Максимална П застр. 50%
– Максимална ЗП за имота – 8487 кв.м.
– Максимална РЗП за имота – 25 462 кв.м.
– Минимална озеленена площ: 30%

Имота е в непосредствена близост до главн път Е-79 и магистрала „Струма”. В района на имота има изградени мрежи на техническата инфраструктура (водопровод, канал и електроразпределителна мрежа) и възможност за присъединяване към тях.

Имота е подходящ за изграждане на търговски, административни, производствени, складови и други видове сгради подходящи за района.

Разработени са два варианта за застрояване в имота:

  1. Отделяне на 2 сектора за разполагането на промишлени сгради /сгради за производство, складова дейност и други/ с общ паркинг и озеленяване.
  2. Отделяне на 2 сектора – първи сектор за разполагане на – промишени сгради /сгради за производство, складова дейност и други/ и втори сектор за разполагане на жилищни сгради за нуждите на персонала.

Достъпът до имота ще се осъществява по път III клас на Агенция „Пътна инфраструктура” – (Покровнишко шосе) .

Предвидено е паркиране на 20 бр. автомобила в границите на самия имота.

В съседните имоти няма изградени производствени или други дейности, налагащи допълнителни ограничения.

Посещения: 59