Партнер Къмпани

Договаряне
Партнер Къмпани Бизнес & Маркетинг - град София | Консултантски
Вид консултация
Обява от
Фирма
Тип Обява
предлага

ПАРТНЕР КЪМПЪНИ е консултантско дружество с екип от квалифицирани и мотивирани консултанти. Нашият опит е в областите – производство, дистрибуция, ИТ, продажби, технологии и др., придобит в различни сектори на икономиката и бизнеса.

ПАРТНЕР КЪМПЪНИ е специализирана в консултирането на клиенти за финансиране по Оперативни програми, разработване на проекти и тяхното управление. В Оперативните програми ние сме се фокусирали върху:

Развитие на човешките ресурси;
Конкурентоспособност;
Регионално развитие;
Административен капацитет;
Техническа помощ;

Програма за развитие на селските райони;
Програма за развитие на Рибарство и Аквакултура;
Териториално сътрудничество;
Европейско икономическо пространство.

ПАРТНЕР КЪМПЪНИ разполага с компетентни одитори и консултанти за разработване, внедряване, поддръжка и подобряване на Системи за управление, в съответствие с Международните стандарти:

Системи за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2008;
Системи за управление на околната среда, съгласно ISO 14001:2004;
Системи за управление на безопасни и здравословни условия на труд, съгласно BS OHSAS 18001:2007
Системи за управление на ИТ услугите, съгласно ISO/IEC 20000:2005;
Системи за управление на безопасността на храните, съгласно ISO 22000:2005;
Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнесa, съгласно BS 25999-2:2007;
Системи за управление на информационната сигурност, съгласно ISO/IEC 27001:2005;
HACCP системи за анализ на опасностите и контрол на критичните точки
Интегрирани Системи за управление - ИСУ.

ПАРТНЕР КЪМПЪНИ поддържа професионални взаимоотношения с всички администрации, организации, експерти и консултанти в различни области с цел защитаване и удовлетворяване на интересите на своите клиенти.

Посещения: 44