Отдаване под наем на части от складово помещение за съхранение на хранителни добавки

Договаряне
Обява от
Фирма
Тип Обява
предлага

Отдаване под наем на части от складово помещение за съхранение на хранителни добавки. Обектът притежава Удостоверение за Регистрация издадено от областната дирекция по безопасност на храните София град и отговаря на изискванията на Регламент 852/2004. Група ф – „храни със специално предназначение, които поради специфичния си състав или начин на производство ясно се разграничава от храните за нормална консумация” включително – белтък. Складът е необходим при регистрация в Българската Агенция по Безопасност на Храните в гр. София на хранителни добавки.

Тел. 08869 148 631 Велинов

Посещения: 19